Przedsię™biorstwo Handlowe ROBO-TEX istnieje od 1991 roku. Jesteśmy gł‚ównie firmą… rodzinną…, ale zatrudniamy też mł‚odych absolwentów szkół‚, by pomóc im w wejś›ciu do ś›rodowiska branży elektrotechnicznej.


Od powstania ROBO-TEX mieści się w tym samym miejscu, co ułatwia klientom dotarcie do naszej firmy nawet po kilku latach. W chwili obecnej przedsiębiorstwo wszczyna procedurę otrzymania warunków specjalizacji ISO.                   UWAGA

Właściciel firmy znajduje się na rencie inwalidzkiej.